« www.tkk.fi

Siirry sivun sisällön alkuun
eAGE - sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä

eAGE on geneerinen asiankäsittelyjärjestelmä, joka pystyy myös organisaatiorajat ylittävään asiointiin. eAGE:n avulla voidaan sähköistää perinteisesti lomakkeilla hoidettujen prosessien vireillepano ja asian käsittelyvaiheet.

eAGE-järjestelmällä hoidetaan mm. hakeminen TKK:n kansainvälisiin toisen vaiheen maisteriohjelmiin sekä hakuprosessin käsittelyvaiheet. Järjestelmää käytetään myös mm. kongressien ja muiden maksullisten tapahtumien ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmänä.

Lisätietoja eAGE:n kongressinhallintatoiminnoista palvelukeskus PAVEn sivuilla.