« www.tkk.fi

Siirry sivun sisällön alkuun

Noppa-portaalin käyttöönotto

Noppa-portaalia pilotoitiin kolmella erityyppisellä kurssilla syksyn toisessa opetusperiodissa 2007. Pilotoinnin tarkoituksena oli varmistaa, että järjestelmä on kypsä tuotantokäyttöön otettavaksi. Etenkin opettajien ja opiskelijoiden huonot kokemukset WebTopi-järjestelmän uuden version käyttöönotosta johtivat siihen, että Nopan käyttöönotolle tultaisiin antamaan käyttäjien keskuudessa tasan yksi mahdollisuus.

Pilottikäyttö sujui hyvin ja sen aikana löydetiin muutama konfigurointeihin liittyvä sudenkuoppa, jotka saatiin korjattua. Näin ollen järjestelmän käyttöönotto aloitettiin tammikuussa 2008 alkaneella opetusperiodilla.

Nopan käyttöönotto tehtiin kahdessa vaiheessa lähinnä WebOodin porrastetun käyttöönoton vuoksi. Koska Noppa täydentää WebOodin toimintoja, aikataulutettiin Nopan käyttöönotto siten, että WebOodi oli otettu käyttöön Nopan käyttöönottoa edeltäneissä periodeissa.

III periodissa, tammikuussa 2008, Noppaan siirtyi vanhojen TU-, KE-, MT- ja P-osastojen ja matematiikan laitoksen kursseja. IV periodissa mukaan tuli yksittäisiä rakenne- ja rakennustuotantotekniikan, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sekä maanmittaustieteiden laitoksen kursseja. Syksyllä 2008 Nopan käyttö laajeni kattamaan kaikki TKK:n kurssit.

Syksy 2007 Kevät 2008 Syksy 2008
I periodi
II periodi
III periodi
IV periodi
I periodi
II periodi
TU
   
X
     
Osa F:sta


XKE
    X      
MT


XP
   
X
     
MX


R
     
X
   
K
X

A
       
X
 
KIE
X

S
       
X
 
AS
X

F
       
X
 
T
X

Käyttöönoton toteutus käytännössä

Noppa-portaalin käyttöönottoon liittyi muutamia keskeisiä kokonaisuuksia.

Hallinnollinen linjaus kurssien yhteisistä käytännöistä

Linjaus valmisteltiin yhteistyössä opetushenkilökunnan, opiskelijoiden ja opintohallinnon kanssa ja se määrittää kaikille kursseille pakolliset yhteiset käytännöt sekä kaikille kursseille suositellut yhteiset käytännöt. TKK:n kurssien yhteiset käytännöt.

Noppa-roadshow laitoksilla

  • Laitosten opetushenkilökunnalle järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli kertoa opettajille mistä Noppa-portaalissa on kyse ja miksi sitä tehdään.
  • Vaikka tilaisuudessa demottiin Noppaa, ei kyseessä silti ollut varsinainen koulutustilaisuus, vaan pääpaino oli viestiä opettajille tulevasta muutoksesta ja tarjota heille tilaisuus keskustella asiasta.
  • Noppa-roadshowt olivat valtava menestys ja loivat pohjan onnistuneelle käyttöönotolle.

Noppa näppärästi haltuun -koulutukset opettajille

  • Varsinaisina käyttäjäkoulutuksina järjestettiin opettajille suunnattuja "Noppa näppärästi haltuun" -nimellä kulkeneita koulutustilaisuuksia, jonne opettajat pystyivät tulemaan tekemään ensimmäiset Noppa-sivunsa ohjatusti.
  • Tilaisuuden tarkoituksena ei niinkään ollut opastaa asioita tyyliin "uutisen otsikko kirjoitetaan tähän ja sisältö tähän - lopuksi tallennetaan", vaan käydä opettajien kanssa heidän kursseihinsa liittyviä tarpeita läpi tasolla "kurssillani on tällaisia ja tällaisia asioita, miten nämä kannattaisi esittää Nopassa".