« www.tkk.fi

Siirry sivun sisällön alkuun

Noppa-portaalin konsepti & käyttöliittymän rautalankamallit

Versio 0.22, 14.8.2006

Konseptin navigaatio

Konseptisuunnittelun avaussivu | Portaali opiskelijan silmin | Portaali opettajan silmin

Dokumentin muutoshistoria

Versio 0.22 (julkaistu 14.8.2006)

  • Lisätty kurssin WWW-sivujen asetuksiin kurssin sivujen voimassaolon määritys
  • Tarkennettu kurssin tapahtumien synkronointia Oodin kanssa

Versio 0.21 (julkaistu 12.7.2006)

  • Ensimmäinen julkaistu versio

Johdanto

Tämä dokumentti on osa TKK:n kehitteillä olevan opiskelu- ja opetusportaalin, Noppa-portaalin, konseptisuunnittelua. Dokumentin avulla pyritään kuvaamaan millaista portaalia konkreettisesti ollaan kehittämässä. Tässä esitetyt käyttöliittymäkuvat eivät ole lopullisia eikä niihin ole tehty visuaalista suunnittelua. Kuvat ovat siis tämähetkisiä rautalankamalleja portaalin suunnitellusta käyttöliittymästä. Pidemmän johdannon projektista löydät projektin etusivulta.

Portaalin suunnittelun lähtökohtana on pidetty opettajien ja opiskelijoiden jokapäiväisten prosessien ja tehtävien helpottamista. Näiden tarpeiden tunnistamiseksi toteutettiin laajat käyttäjätutkimukset. Käytettävyyskriteereistä opittavuutta on priorisoitu korkealle, kuitenkaan tehokkuutta unohtamatta. Käyttöliittymässä onkin pyritty mahdollisimman suureen intuitiivisuuteen, mutta samalla siihen on toteutettu useita oikopolkuja tehokkampaa käyttöä ajatellen.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ja otetaan käyttöön tärkeimmiksi priorisoidut toiminnallisuudet. Opiskeluun ja opetukseen liittyvien prosessien tarkastelua ja kehittämistä on tarkoitus jatkaa myös portaalin ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen. Tämä tarkoittaa myös Noppa-portaalin kehittämistä entistä tehokkaammaksi työkaluksi. Jatkokehityksessä huomoidaan luonnollisesti myös käyttäjiltä saatu palaute.

Huomautus

Käyttöliittymälle ei ole vielä tehty käytettävyystestauksia tai -arviointeja, joten korjattavaa ja viilattavaa löytyy varmasti. Jos havaitset epäloogisuuksia tai koet jonkun asian konseptitasolla ongelmalliseksi, kerro havainnoistasi! Noppa-projektin ihmiset tavoitat helpoiten sähköpostilistan mle (at) tkk.fi kautta. Voit myös kirjoittaa eTKK:n uutisryhmään puhe.etkk. Kesälomien vuoksi vastauksissa saattaa esiintyä viivettä, mutta kaikkeen palautteeseen vastataan kesälomien jälkeen.

Opiskelijan ja opettajan Noppa

Noppa-portaali voidaan mieltää osaksi laajempaa kokonaisuutta, hallittua opiskelu- ja opetusympäristöä. Kokonaisuuteen liittyy kiinteästi TKK:n opinto- ja opetustiedot säilövä Oodi-järjestelmä. Alla olevat kuvat hahmottavat järjestelmien suhteita käyttäjän näkökulmasta.

Hallittu opiskelu- ja opetusympäristö opiskelijan näkökulmasta

Järjestelmien yhteentoimiminen näkyy opiskelijalle eniten siinä, että järjestelmät kytketään TKK:n kertakirjautumispalveluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmiin ei tarvita erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, vaan niitä kaikkia pääsee käyttämään samalla tunnuksella. Kirjautumista ei myöskään tarvitse tehdä järjestelmästä toiseen siirryttäessä.

Toinen merkittävä asia on, että Noppa-portaalissa hyödynnetään WebOodissa tehtyjä kurssi-ilmoittautumisia. Opiskelijalle näytetään esimerkiksi automaattisesti sellaisten kurssien uutisia, joille hän on ilmoittautunut Oodissa.

Hallittu opiskelu- ja opetusympäristö opettajan näkökulmasta

Kertakirjautuminen toteutetaan myös opettajille. Tämän lisäksi elämää helpottaa se, että Oodista löytyviä kurssikuvauksia ja opetustapahtumatietoja voidaan automaattisesti hyödyntää Noppa-portaalissa ja Optimassa. Niinpä näitä tietoja ei tarvitse ylläpitää moneen kertaan monessa eri järjestelmässä, vaan niiden päivittäminen Oodissa vaikuttaa automaattisesti myös muihin järjestelmiin.